آموزش راه اندازی ماژول CMPS03
عکس ۲ – شماتیک مدار بر روی بردبُرد
راه اندازی قطب نمای دیجیتال قطب نمای دیجیتال چیست؟ استفاده از قطب نما در زندگی امروزه دنیای اطراف ما پر است از ماشین هایی که در خشکی، دریا و هوا حرکت می کنند...هواپیما، زیر دریایی، خودرو، کشتی ها تا ربات ...
توسط
تومان
X