راه اندازی کیپد با AVR | اسکن صفحه کلید ماتریسی | کیپد avr | توس چیپ | پروژه الکترونیک

راه اندازی کیپد با AVR

راه اندازی کیپد با AVR – اسکن صفحه کلید ماتریسی – صفحه کلید ۴*۴ در پروتئوس راه اندازی کیپد با AVR -برای اتصال کلید به میکرو راه های زیادی وجود دارد که می توان از جمله ی آن ها به اتصال مستقیم اشاره کرد مشکل اصلیه این روش این است …

ادامه نوشته »
| پروژه الکترونیک تابلو منو غذا تابلو منو غذا تابلو منو غذا تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود ماژول منو قیمت دیجیتال ماژول منو قیمت دیجیتال ماژول منو قیمت دیجیتال تابلو منو رستوران تابلو منو رستوران تابلو منو رستوران تابلو منو رستوران تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود تابلو منو فست فود تابلو منو غذا تابلو منو غذا تابلو منو غذا تابلو منو غذا منو led منو led منو led منو led

ماژول تابلو منو قیمت دیجیتال

ماژول منو قیمت دیجیتال – تابلو منو فست فود- تابلو منو غذا ماژول منو قیمت دیجیتال-تابلو منو رستوران- در گذشته برای به نمایش گذاشتن منو قیمت در مشاغلی مانند فست فود، بستی فروشی، قصابی، رستوران و دیگر شغلهایی که نیاز به نمایش گذاشتن قیمت ها برای مشتریان خود داشتند از …

ادامه نوشته »
ساعت و تاریخ شمسی با AVR |ساعت و تاریخ با AVR | پروژه ساعت و تاریخ با AVR | توس چیپ | پروژه الکترونیک

پروژه ساعت و تاریخ شمسی با AVR و آی سی DS1307

پروژه ساعت و تاریخ شمسی با avr  آی سی DS 1307 یک آی سی ساعت و تقویم با قابلیت شمارش ثانیه، دقیقه، ساعت، روز هفته، روز ماه، ماه و سال می باشد. این آی سی توسط پروتکل ارتباط سریال I2C به میکروکنترلر متصل می شود. این آی سی  تمام و …

ادامه نوشته »