اندازی ماژول esp8266 wifi
آموزش راه اندازی ماژول ESP8266-min
راه اندازی ماژول esp8266 از چیپ Esp8266 ماژول های وای فایی با نام های Esp-01 ، Esp-02 ، Esp-03 و …تولید می شود که در نتیجه راه اندازی همه آنها کامل مشابه و از یک سری دستورات استفاده می کنند. ...
توسط
تومان
X