ریموت مادون قرمز
compressed-kmbj
پروژه ریموت کنترل مادون قرمز 10 کانال سامسونگ گیرنده مادون قرمز- پروژه ریموت کنترل 10 کاناله که به واسطه اشعه مادون قرمز کار می کند بردی بیش از 11 متر دارد که میتوان با یک تغییرات ساده تعداد کانال های ...
توسط
تومان
X